زمان مشاوره

 

 

مشاوره روزانه تلفنی با شماره -  4243 615-030

دوشنبه و پنجشنبه : 10 –12

سه شنبه : 3 – 5 بعدازظهر

چهارشنبه و جمعه :  7 – 9 بعدازظهر

شنبه و یکشنبه: 5 – 7 بعدازظهر

برای زمانهای دیگرطبق تعین وقت قبلی

 

 

مشاوره حضوری وتلفنی برای مهاجرین وتعین وقت قبلی با شماره:  96 75 615 - 030

پنج شنبه: 10 –12